Tips

Fasiliteiten Mear ynformaasje Tips handich om te witten 

As ús gasten bliid binne, dan binne wy it ek. Wy doche der dan ek alles oan om jo te helpe it maksimale út jo ferbliuw by Groepsakkommodaasje StrooDrie te helje. Mei de ûndersteande tips slagget dat fêst! 

Efkes wat tips op in rychje

 • Komme jo mei in groep dy t spesjale winsken hat oan in ferbliuw? Nim dan foarôf kontakt mei ús op, sadat wy hjir  op yn gean kinne
 • Folgje StrooDrie op Facebook foar aardige updates rûnom de akkommodaasje. Sa komme jo fêst yn e stimming!
 • Mei in lytsere groep (op syn heechst 8 persoanen) op fakânsje yn in omjouwing dy op syn minst sa moai is? Besjoch dan ek ús aardige fakansjehus Hûs Zantvers
 • Groepsakkommodaasje StrooDrie beskikt oer fergees wifi
 • Kofje filters wurde joen by it kofjesetapparaat
 • De wasker foar de vaat is oansletten op vaatwaskmiddel/glansmiddel
  Hout foar de iepen hurd kin foarôf besteld wurde, mar ek tidens jo ferbliuw
 • Wolsto gesellich mei de groep barbecueën? Dan kinne jo ek de StrooDrieWeeber-barbecue hiere. Foar in lyts bedrach sette wy him foar jo klear.
 • De pleatslike supermerk biedt de mooglikheid om boadskippen te besoargje en net oan brutsenoerbleaun verpakkingen wer retoer te nimme. Informearje hjirnei by  de oanbelangjende supermerk.
 • It is ek mooglik om mielen fersoargje te litten troch in eigen kok of incateringbedriuw.  Wy kinne jo dêrfoar in oantal goeie suggestjes jaan. Ek kinne wy jo mear fertellen oer dinearje op nivo yn StrooDrie, troch Bert Itensiedt.

Efkes wat tips op in rychje